De kern-ploeg

Achiel Wouters
Staf Van Espen
Koen Verelst

Christof De Coux
Kurt Meirhaeghe
Roel Parisis
Jozef Storms
Peter Uytterhoeven
Daan Van der Auwermeulen
François Van Woensel
Paul Verryken
Bart Waegemansterug naar overzicht