De kern-ploeg

Achiel Wouters
Staf Van Espen
Koen Verelst

Christof De Coux
Kurt Meirhaeghe
Roel Parisis
Jozef Storms
Peter Uytterhoeven
Daan Van der Auwermeulen
François Van Woensel
Bart Waegemansterug naar overzicht